LUCKY FACE bedriver sin verksamhet i enlighet med GDPR.

Vilken typ av information samlar vi in?
Du som kontaktar oss för att få veta mer om våra produkter och tjänster eller vill boka en behandling uppger namn, telefonnummer och mailadress. Vid en behandling sparas även hälsoinformation.

Ansvarig för personuppgifterna
Lucky Face, orgnr 969715-2446, med adress Kyrkogatan 15, 374 36 Karlshamn, är ansvarig för behandling av kunders personuppgifter.

Hur används informationen?
Vi använder informationen vi har om dig för att kunna hantera bokningar av tjänster och informera om våra produkter och tjänster samt hantera betalningar runt dessa. Vi behandlar uppgifter för att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser såsom exempelvis bokföringslagen, penningtvättslagen och regler för produktansvar och säkerhet.

Boka Direkt – bokning online
Du som kund hos oss har möjlighet att boka tid på hemsidan via bokningstjänsten Boka Direkt. Tjänsten följer lagen om GDPR och genom att nyttja denna tjänst så samtycker du till insamlandet av nödvändiga personuppgifter enligt ovan.

Tredje part 
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon tredje part.

Lagring av uppgifter
De uppgifter som du lämnat när du kontaktat oss lagras hos oss under en period om maximalt tre år. Uppgifterna lagras i Boka Direkt och på kundkort i pappersform.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära ändring om vi har felaktiga personuppgifter. Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter och rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Dock är viss behandling enligt tex bokföringslagen som vi måste följa, dvs vi måste enligt lag spara vissa personuppgifter. Dessa kan du inte begära radering för. Om du har synpunkter eller klagomål på vår integritetspolicy kontaktar du Lucky Face.